بایگانی دسته بندی: پوزیشن های جنسی

مسائل جنسی در درجه اول به رابطه افراد با یکدیگر ارتباط دارد مسائل جنسی در درجه اول به رابطه افراد با هم ارتباط دارد منظور اینکه دو طرف باید همدیگر را دوست داشته باشند و با رضایت و علاقه و شور و شوق برای ارتباط جنسی هم برنامه ریزی کنند.نمی توان تصور کرد که زوجین در […]

> ادامه مطلب